Mevzuat

5 Ocak 2004 tarih ve 5070 numaralı "Elektronik İmza Kanunu" ile elektronik imzanın hukuki yapısı, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri ve elektronik imzanın kullanımına ilişkin bağlayıcı temel hususlar düzenlenmektedir. Kanun yayınlanmasının ardından altı ay sonra (23 Temmuz 2004) yürürlüğe girmiştir.

Elektronik imza ile ilgili günümüze kadar aşağıdaki yasal düzenlemeler yapılmıştır.

KANUNLAR
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu (2004) - (indir)YÖNETMELİKLER
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2014) - (indir)
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2005) - (indir)TEBLİĞLER
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2013) - (indir)
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (2005) - (indir)


GENELGELER
2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (2004) - (indir)
2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (2006) - (indir)
2006/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (2006) - (indir)
Bu içerik 16.11.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1495 kez okundu.