İzin Formları Kullanım Kılavuzu Hakkında Duyuru

Üniversitemiz personelinin yıllık izin formları 02 Ocak 2017 tarihinden itibaren Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden doldurulacak olup, personelin izin hakları Personel Otomasyon Programında merkezi olarak tutulacaktır. Söz konusu işleme ilişkin kullanım kılavuzu ekte sunulmuştur.
Ek Dosyalar
Bu içerik 09.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1043 kez okundu.